Thiết bị bơm dầu mỡ

Là thiết bị bơm nhớt, bơm dầu, bơm mỡ bò bằng khí nén, bơm bằng tay.

Xem giỏ hàng “Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén A-65G Jolong” đã được thêm vào giỏ hàng.