Thiết bị bơm dầu mỡ

Là thiết bị bơm nhớt, bơm dầu, bơm mỡ bò bằng khí nén, bơm bằng tay.

Xem giỏ hàng “Thiết bị bơm nhớt thùng phuy bằng khí nén MECLUBE” đã được thêm vào giỏ hàng.