Thiết bị bơm dầu mỡ

Là thiết bị bơm nhớt, bơm dầu, bơm mỡ bò bằng khí nén, bơm bằng tay.

Xem giỏ hàng “Cuộn dây bơm nhớt 10m MECLUBE” đã được thêm vào giỏ hàng.