Thiết bị bơm dầu mỡ

Là thiết bị bơm nhớt, bơm dầu, bơm mỡ bò bằng khí nén, bơm bằng tay.

Xem giỏ hàng “Máy hút dầu nhớt thải bằng khí nén AlphaPlus HC-3285” đã được thêm vào giỏ hàng.