Máy đánh bóng bằng hơi

Máy đánh bóng là dụng cụ chuyên dụng đánh bóng bề mặt sơn xe.