Mũi đục bê tông

Mũi đục bê tông hay còn gọi là mũi búa đục bê tông hơi, mũi búa đục hơi, mũi đục phá bê tông hơi là phụ tùng thay thế của nhà sản xuất Toku – Japan.