Súng Xiết Bulong Kuanai

Súng vặn bu lông Kuanai là sản phẩm chuyên dụng cho các nhà máy bê tông ty tâm, các nhà máy cấu kiện bê tông ly tâm…

Xem giỏ hàng “Súng xiết bu lông 1/2″ K-2900 – KUANAI” đã được thêm vào giỏ hàng.