Súng Xiết Bulong Kuanai

Súng vặn bu lông Kuanai là sản phẩm chuyên dụng cho các nhà máy bê tông ty tâm, các nhà máy cấu kiện bê tông ly tâm…