Thiết bị bơm dầu mỡ

Là thiết bị bơm nhớt, bơm dầu, bơm mỡ bò bằng khí nén, bơm bằng tay.