Bảng treo đồ nghề

Bảng treo đồ nghề, dụng cụ sửa chữa, loại bảng treo tường các loại dụng cụ, đồ nghề, đơn giản, dễ lắp đặt, với các móc treo đồ…