Máy cân mâm

Máy Câm Mâm hay Máy Cân Bằng Động là một thiết bị hiệu chỉnh quan trọng trong việc giúp xe ổn định khi chạy, giảm hiện tượng mòn lốp xe, có những dòng như máy cân mâm xe du lịch, máy cân mâm xe tải, mấy cân mâm xe bus.