Bàn nâng xe máy

Bàn nâng sửa chữa xe máy là thiết bị nâng xe máy hay còn được gọi với tên là bàn nâng xe máy, cầu nâng xe máy, ben nâng xe máy ..