Máy cân mâm M&B

M&B là thương hiệu máy cân mâm hay máy cân bằng động bánh xe, máy ra vỏ hay máy ra lốp hàng đầu của Italy chuyên dụng làm mâm lốp xe ô tô.